BỆNH VIỆN ĐA KHOA ĐỐNG ĐA - Ngõ 180 Nguyễn Lương Bằng, Đống Đa, HN - Hotline: : 0966 471 616

Bảng giá viện phí

BẢNG GIÁ VIỆN PHÍ BỆNH VIỆN ĐK ĐỐNG ĐA

(Theo Thông 39/2018/TT-BYT ngày 30/11/2018 của Bộ Y tế và

Nghị quyết 02/2019/NQ-HĐND ngày 9/4/2019 của Hội đồng nhân dân Thành phố Hà Nội)