BỆNH VIỆN ĐA KHOA ĐỐNG ĐA - Ngõ 180 Nguyễn Lương Bằng, Đống Đa, HN - Tổng đài CSKH: 1900636824

Bảng giá viện phí

BẢNG GIÁ VIỆN PHÍ BỆNH VIỆN ĐK ĐỐNG ĐA

(Theo Thông 39/2018/TT-BYT ngày 30/11/2018 của Bộ Y tế và

Nghị quyết 02/2019/NQ-HĐND ngày 09/04/2019 của Hội đồng nhân dân Thành phố Hà Nội)

Thông tư  13/2019/TT-BYT sửa đổi, bổ sung môt số điều Thông 39/2018/TT-BYT chi tiết tại đây

BẢNG GIÁ DỊCH VỤ KHÁM CHỮA BỆNH THEO YÊU CẦU

(Theo Quyết định số: 217 /QĐ-BV ngày 20/06/2019 của Giám đốc BVĐK Đống Đa)