Cơ cấu tổ chức

CƠ CẤU TỔ CHỨC ĐƠN VỊ


 • Tổng số viên chức, người lao động có mặt đến 31/12/2022 398 người. (Gồm: Viên chức: 288; HĐLĐ 68: 12; HĐLĐTT: 98)

Tiến sĩ :                            02

Bác sĩ chuyên khoa II :     06

Thạc sĩ :                           28

Bác sĩ CKI, dược sĩ CKI :        22

Bác sĩ và dược sĩ ĐH :      52

Điều dưỡng, KTV:            191

 • Bệnh viện hiện tại có 23 khoa, phòng bao gồm:

     – 11 khoa lâm sàng :

 1. Khoa Lão
 2. Khoa Nội tổng hợp
 3. Khoa Hồi sức tích cực chống độc
 4. Khoa Truyền nhiễm
 5. Khoa Ngoại
 6. Khoa Nhi
 7. Khoa Liên chuyên khoa
 8. Khoa Y học dân tộc
 9. Khoa Khám bệnh
 10. Khoa Cấp cứu
 11. Gây mê hồi sức

     – 5 khoa cận lâm sàng :

 1. Khoa Xét nghiệm
 2. Khoa Vi sinh
 3. Khoa Chẩn đoán hình ảnh
 4. Khoa Kiểm soát nhiễm khuẩn
 5. Khoa Dược

      – 7 phòng chức năng :

 1. Phòng Tổ chức cán bộ
 2. Phòng Kế hoạch tổng hợp
 3. Phòng điều dưỡng
 4. Vật tư trang thiết bị y tế
 5. Phòng Hành chính quản trị
 6. Phòng Tài chính kế toán
 7. Quản lý chất lượng

Click Ngay

lịch hẹn