Đường dây nóng

ĐIỆN THOẠI ĐƯỜNG DÂY NÓNG

– SỞ Y TẾ: 024.39985765

– BỆNH VIỆN: 024.85822392

– GIÁM ĐỐC: 096 647 1616

– BỘ PHẬN CHĂM SÓC KHÁCH HÀNG: 1900636824

 

GIỜ LÀM VIỆC:

– SÁNG: từ 7h30 – 12h00

– CHIỀU: từ 13h00- 17h00

 

GIỜ THĂM NGƯỜI BỆNH:

– SÁNG: từ 6h00 – 7h30

– TRƯA: từ 11h00 – 13h00

– CHIỀU: từ 15h30 – 21h00

В руках О Forex Trend Mmgp?

В руках О Forex Trend Mmgp? Стандартный дневной снимок графика будет демонстрировать движение цены в течение нескольких недель одновременно. Третья нижняя вершина также является необычным местом для продажи. Получить помощь в поиске идеальных временных рамок, а также советы по программному обеспечению для торговли валютными днями. Розничный бизнес на рынке Forex растет с каждым днем ​​с […]

Phòng tổ chức cán bộ

Thông tin chung: – Ngày thành lập: 04/06/1974 (Trên cơ sở tách tách từ phòng Tổ chức hành chính được thành lập năm 1970) – Tổng số CBVC: 11  (05nữ 06 nam) trong đó: + Thạc sĩ: 01 + Điều dưỡng đại học: 01 + Điều dưỡng trung học: 02 – Ban lãnh đạo hiện […]

Click Ngay

lịch hẹn