BỆNH VIỆN ĐA KHOA ĐỐNG ĐA - Ngõ 180 Nguyễn Lương Bằng, Đống Đa, HN - Tổng đài CSKH: 1900636824

  1. Thông tin chung:

- Ngày thành lập: 07/10/1994

- Tổng số CBVC: 10 nữ trong đó:

+ Thạc sĩ: 01

+ Điều dưỡng đại học: 04

+ Điều dưỡng trung học: 04

+ Kỹ sư: 01

- Ban lãnh đạo hiện nay:

+ ThS. Trần Thị Phương Thảo – Trưởng phòng

+ CN. Cung Thị Phúc – Phó phòng

- Lĩnh vực hoạt động:

+ Xây dựng các kế hoạch và tổ chức triển khai và giám sát điều dưỡng thực hiện các hoạt động chăm sóc toàn diện theo qui định.

+ Phối hợp với phòng TCCB bố trí, điều động nhân lực điều dưỡng, KTV trong bệnh viện

+ Phối hợp với khoa KSNK kiểm tra, giám sát việc thực hiện công tác vệ sinh và kiểm soát nhiễm khuẩn trong bệnh viện

+ Tham gia chỉ đạo, hướng dẫn thực hành và kiểm tra tay nghề cho ĐD, KTV mới tuyển dụng. Tổ chức đào tạo cho điều dưỡng, tham gia tuyên truyền giáo dục sức khỏe cho người bệnh và cộng đồng

+ Kiểm tra hồ sơ bệnh án của ĐD. Duyệt thực chi cho NB ra viện.

+ Tham gia đào tạo và nghiên cứu khoa học

+ Tư vấn dinh dưỡng……….

  1. Thành tích đã đạt được:

III. Tiêu chí:  “ Nụ cười bệnh nhân – Niềm vui điều dưỡng”

Click Ngay

lịch hẹn