BỆNH VIỆN ĐA KHOA ĐỐNG ĐA - Ngõ 180 Nguyễn Lương Bằng, Đống Đa, HN - Tổng đài CSKH: 1900636824

  1. Thông tin chung:

- Ngày thành lập: 04/06/1974 (Trên cơ sở tách từ phòng Quản trị Tài vụ được thành lập năm 1970)

- Tổng số CBVC: 18 (16 nữ 02 nam) trong đó:

+ Kế toán đại học: 08

+ Đại học khác: 01

+ Kế toán trung cấp: 09

- Ban lãnh đạo hiện nay:

+ CN. Lê Tiến Dũng -  Kế toán trưởng.

- Lĩnh vực hoạt động:

+ Lập dự toán ngân sách, kế hoạch thu, chi hàng năm của bệnh viện và tổ chức thực hiện khi được phê duyệt

+ Tổ chức và quản lý chặt chẽ việc thu viện phí theo qui định

+ Xây dựng định mức chi tiêu cho từng hoạt động cụ thể của bệnh viện

+ Tổ chức thực hiện các công việc liên quan đến nghiệp vụ tài chính, kế toán theo đúng qui định hiện hành

  1. Thành tích đã đạt được:

III. Tiêu chí: 

Click Ngay

lịch hẹn