Bài viết chuyên môn


Các loại thuốc, thiết bị y tế nên có cho F0 điều trị tại nhà

Tại Hà Nội, số lượng bệnh nhân COVID 19 có xu hướng tăng cao, thành phố Hà Nội đã thực hiện việc bệnh nhân nhẹ và không triệu chứng được điều trị tại nhà, phác đồ điều trị cho nhóm bệnh nhân trên chủ yếu là điều trị triệu chứng và tự theo dõi các […]

Click Ngay

lịch hẹn