BỆNH VIỆN ĐA KHOA ĐỐNG ĐA - Ngõ 180 Nguyễn Lương Bằng, Đống Đa, HN - Tổng đài CSKH: 1900636824

  1. Thông tin chung:

- Ngày thành lập: 20/10/1970

+ Bao gồm các bộ phận:  Kế hoạch tổng hợp + Tổ công nghệ thông tin.

+ Tổng số CBVC: 10 (08 nữ  02 nam) trong đó:

- Thạc sĩ: 01

- BSCKI: 01

- Đại học khác: 02

- Điều dưỡng đại học: 02

- Điều dưỡng trung học: 02

- Chuyên viên: 01

- Kỹ sư Tin học: 01

- Cao đẳng CNTT: 01

+ Ban lãnh đạo hiện nay:

- ThS. Trần Thị Mai Hoa – Trưởng phòng

- CNYTCC. Dương Thúy Hà – Phó trưởng phòng

+ Lĩnh vực hoạt động:

- Xây dựng và tổ chức triển khai thực hiện các kế hoạch hoạt động chuyên môn thường quy, đột xuất, dài hạn, ngắn hạn của bệnh viện

- Tham gia xây dựng kế hoạch, tổ chức, thực hiện các sự kiện , kỳ cuộc của bệnh viện và của ngành, thành phố theo chỉ đạo cấp trên

- Tổ chức, giám sát, điều phối các hoạt động chuyên môn của các khoa phòng của bệnh viện.

- Thực hiện công tác thống kê, báo cáo, sơ kết, tổng kết hoạt động bệnh viện

- Phối hợp triển khai thực hiện công tác khám chữa bệnh BHYT.

- Thực hiện lưu trữ và khai thác thông tin hồ sơ bệnh án.

- Triển khai công tác NCKH, công tác chỉ đạo tuyến, hợp tác quốc tế, khám sức khỏe...

- Tổ chức ứng dụng công nghệ thông tin trong bệnh viện.

  1. Thành tích đã đạt được:

III. Tiêu chí: 

Click Ngay

lịch hẹn